Αυτοκίνητο

Εξουσιοδοτημένο κέντρο απόσυρσης αυτοκινήτων.

Απόσυρση Αυτοκινήτου

Η διαδικασία της απόσυρσης είναι πολύ απλή . Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξουσιοδοτήσετε την Geometal Scrap. Εμείς φροντίζουμε για την μεταφορά και τη διεκπεραίωση της διαγραφής του αυτοκινήτου σας.

Μόνο τα Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης εκδίδουν το Πιστοποιητικό Καταστροφής για ένα όχημα. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής είναι το επίσημο έγγραφο του κράτους που πιστοποιεί τη διαγραφή του οχήματος σας από τα μητρώα του Κράτους.

aposirsi aftokiniton

Δικαιολογητικά

Ιδιώτες

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη
 4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού
 5. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
 6. Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση

Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
 4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
 5. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού
 6. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
 7. Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση

Α.Ε.

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
 4. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης
 5. Φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης
 6. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
 7. Υπεύθυνη δήλωση εκπρόσωπου επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού
 8. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
 9. Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση

Συχνές ερωτήσεις

Απαντούμε σε κάποιες από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις
των ενδιαφερόμενων για την απόσυρση αυτοκινήτου.

Όχι, το Κέντρο Απόσυρσης θα φροντίσει για την μεταφορά του αυτοκινήτου από το χώρο σας με ειδικά φορτηγά-γερανούς στην μέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί.

Βεβαίως, θα πάρετε υπογεγραμμένο έγγραφο από τον οδηγό με το οποίο είστε κατοχυρωμένος ότι έχετε παραδώσει το αυτοκίνητο σας προς ανακύκλωση.

Όχι, το αυτοκίνητο μπορεί να αποσυρθεί ακόμη και αν έχει λήξει η ασφάλεια του ή δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ.

Όχι, το αυτοκίνητο πρέπει να παραδωθεί αρτιμελές προς ανακύκλωση χωρίς να λείπουν μηχανικά ή κατασκευαστικά μέρη.

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη. Δείτε περισσότερα στη σελίδα Απαραίτητα έγγραφα.

Η οριστική αποταξινόμηση ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής του αυτοκινήτου. Το Πιστοποιητικό ταχυδρομείται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου για το αρχείο του.

Η οριστική διαγραφή ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 7 με 10 εργάσιμες ημέρες.

Τίποτα, το Κέντρο Απόσυρσης φροντίζει για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Μεταφορών και της εφορίας του ιδιοκτήτη.

Η τιμή είναι ανάλογη με την κατάσταση, το μοντέλο και τη χρονολογία του αυτοκινήτου σας.

Βεβαίως, η απόσυρση του αυτοκινήτου σας μπορεί να γίνει κανονικά. Οι πινακίδες και η άδεια του αυτοκινήτου σας αποστέλλονται απευθείας από τη ΔΟΥ στη Διεύθυνση Μεταφορών.