Εργαστάσια - Κτήρια

Αποκομιδή και μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση

Αποξήλωση Εργαστασίων – Κτηρίων

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την αποξήλωση εργοστασίων και πάσης φύσεως παλαιών κτιρίων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία και με απόλυτη ασφάλεια, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Η αποκομιδή και μεταφορά των υλικών προς ανακύκλωση (πχ. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Σώματα καλοριφέρ, μεταλλικούς φράχτες κατοικιών, αποθηκών, κάγκελα, παράθυρα αλουμινίου, καλώδια κλπ) γίνεται με δικά μας μεταφορικά μέσα

apoxilosi ktirion
apoxilosi ktiriou

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αποξήλωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων βασισμένες σε εμπειρία ετών . Στο χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Για την εκτέλεση των εργασιών εφαρμόζουμε λύσεις εναρμονισμένες με τη σχετική νομοθεσία.

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Σώματα καλοριφέρ
  • Μεταλλικούς φράχτες κατοικιών, αποθηκών
  • Κάγκελα, παράθυρα αλουμινίου, καλώδια κλπ